Các Dự Án Đầu Tư

Các dự án Công ty đã đầu tư:

  • Block NV11 – NV24 Khu Đô Thị Phước Long
  • Dự án Khu Dân Cư Phước Long – Vĩnh Trường

Đầu tư hai block NV11 và NV24 thuộc dự án khu đô thị Phước Long, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Là một trong những vị trí đẹp nhất của KĐT Phước Long, dự án gồm 80 lô đất.

Compare Properties

No properties found.
Compare

Favorites

Recent Properties