Giới thiệu nhân sự

Nhận sự Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Locus

Ông

NGUYỄN THÀNH LUÂN

Giám đốc sàn

Ông

VŨ ĐÌNH MÊN

Chỉ huy công trình 

Ông

DƯƠNG NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

Trưởng phòng marketing

 

Compare Properties

No properties found.
Compare

Favorites

Recent Properties